దారుణం… 9 మంది మగాళ్ళు, ఇద్దరు మైనర్ అమ్మాయిలను రాత్రంతా…

దారుణం… 9 మంది మగాళ్ళు, ఇద్దరు మైనర్ అమ్మాయిలను రాత్రంతా…
రోజురోజుకు జరుగుతున్న ఘోరాలు వింటుంటేబాధ పడటం తప్పితే ఇంకేమి చెయ్యలేని పరస్థితి. ఆడపిల్లలు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్తే బద్రత ఉండటం లేదు.

ఇద్దరు మైనర్ బాలికలను అతి దారుణంగా రేప్ చేసారు. ఒకరు ఇద్దరు కాదు, ఏకంగా 9 మంది ఒకరు తరవాత ఒకరు రేప్ చేసారు. భాదితుల కుటుంబ సబ్యులు వాళ్ళ పిల్లల దుస్థితికి భోరున విలపిస్తున్నారు.

ఇంత దారునం చేసిన అలాంటి దుర్మార్గులను ఏం చేసినా పాపం లేదని ప్రజలు వాపోతున్నారు. ఇంతకీ ఇంత దారునం ఎక్కడ జరిగింది? ఎవరా దుర్మార్గులు గురించి పై వీడియోలో తెలుసుకుందాం…

Prev postPage Next post

Leave a Reply

*